Στο βίντεο αυτό παρουσιάζω το linkpal.de. Ο λόγος που έφτιαξα το βίντεο είναι μια απλή ερώτηση. Να το ανοίξω για το κοινό?

Αν το βίντεο φτάσει τις 1.000 θεάσεις σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Αν όχι απλά είναι αδιάφορο άρα δεν υπάρχει λόγος να το εξελίξω παρακάτω.