Η γλωσσική διαφοροποίηση μεταξύ των ατόμων

Γλώσσα, από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα, ειδικά για μένα τώρα που άλλαξα και χώρα. Η γλώσσα είναι πολύμορφη, πρωτεϊκή και πολύπλοκη, όπως η κοινωνική ζωή που την παράγει. Συνεπώς, ο τρόπος έκφρασης κάποιου διαφοροποιείται σύμφωνα με την μόρφωσή του, την κοινωνική τάξη που ανήκει και την καταγωγή του. Το μορφωτικό…

Διάβασε τη συνέχεια →

Τι είναι γλώσσα

Στη διατύπωση ενός γενικά αποδεκτού ορισμού της έννοιας “γλώσσα” υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Αυτό συμβαίνει διότι η φύση της γλωσσολογίας είναι από μόνη της περίπλοκη. Ωστόσο η γλώσσα θεωρείται ένα φωνητικό-ακουστικό σύστημα συμβατικών σημείων για την διατύπωση και συναλλαγή απόψεων, γνώσεων και πληροφοριών, καθώς και την μετάδοσή τους από γενιά…

Διάβασε τη συνέχεια →