Δεν θα είχε και bugs? Θα είχε. Τα διόρθωσα. Δεν το πιστεύω ότι έχω ένα CMS στα χέρια μου με περισσότερες δυνατότητες του Wordpress τουλάχιστον από τον πυρήνα. Bilotos 10 days ago
Δεν θα είχε και bugs? Θα είχε. Τα διόρθωσα. Δεν το πιστεύω ότι έχω ένα CMS στα χέρια μου με περισσότερες δυνατότητες του Wordpress τουλάχιστον από τον πυρήνα.
Posted in: Μνι σκλί πλί γουρούν
Δεν έχει τάγκζ μάνα μ