Δεν θα είχε και bugs? Θα είχε. Τα διόρθωσα. Δεν το πιστεύω ότι έχω ένα CMS στα χέρια μου με περισσότερες δυνατότητες του Wordpress τουλάχιστον από τον πυρήνα. Tom Papatolis Tweet 2 months ago
Δεν θα είχε και bugs? Θα είχε. Τα διόρθωσα. Δεν το πιστεύω ότι έχω ένα CMS στα χέρια μου με περισσότερες δυνατότητες του Wordpress τουλάχιστον από τον πυρήνα.
Δεν έχει χάσταγκ τούτο μάναν μ