Όχι ζω ακόμα. Απλά πλακώθηκα στη δουλειά. Misc 14 days ago
Όχι ζω ακόμα. Απλά πλακώθηκα στη δουλειά.
Misc
#denfinox #denfinox_gmbh #innovation #tech