Καιρός λοιπόν να γράψω πολυγλωσσική υποστήριξη από τον πυρήνα. Πόσα χρόνια έχω υποφέρει με πολυγλωσσικές σελίδες και .. Ελληνικά. Tom Papatolis Tweet 2 months ago
Καιρός λοιπόν να γράψω πολυγλωσσική υποστήριξη από τον πυρήνα. Πόσα χρόνια έχω υποφέρει με πολυγλωσσικές σελίδες και .. Ελληνικά.
Δεν έχει χάσταγκ τούτο μάναν μ