Ο χάρτης αποτελούσε μια φανταστική απεικόνιση των σημείων κινητοποίησης πολιτών στην Ελλάδα…

map_greece_chaos

Έξι χρόνια μετά ο χάρτης έπαψε να είναι φανταστικός..

Στη Γαλλία!

figaro

Πηγή χάρτη: Le Figaro