Ένα βίντεο στο οποίο απευθύνομαι σε ανθρώπους που βυθίζονται στο σκοτάδι.