Γιατί να μην χρησιμοποιήσω την οθόνη μου για την προσθήκη φωτισμού στα βίντεό μου?

http://ring.linkpal.de